UMIEJĘTNOŚCI PRELINGWALNE - fundament każdej terapii


UMIEJĘTNOŚCI PRELINGWALNE

Język, będący zaawansowanym systemem poznawczo-wykonawczym, ma swoją bazę w postaci podstawowych funkcji umysłowych:
  • uwagi, 
  • pamięci, 
  • zdolności do wyróżniania i segregowania bodźców i doznań
  • porządkowania ich
  • dopasowywania do większych zbiorów
  • dostrzegania podobieństwa, pokrewieństwa oraz cechy wspólnej 
  • umiejętności planowania, programowania czynności, monitorowania ich, tropienia i korekty błędów
  • wspólnego pola uwagi z druga osobą i sprawności w zakresie naśladowania

  Powyższe funkcje i procesy to tzw. umiejętności prelingwalne - niezbędne, by rozwinął się system językowy. 

   Wczesna interwencja logopedyczna i neuro-rehabilitacja - czy to będąca terapią po udarze, po urazie czy terapią zorientowaną na wspomaganie opóźnionego rozwoju mowy - zawsze koncentruje się wokół diagnozy stanu umiejętności prelingwalnych, a następnie wywołania ich i rozwijania. 

  Mając na uwadze fakt, że dla każdego zdrowego człowieka nie stanowią one trudności, warto zaufać sobie i znaleźć w sobie śmiałość do pomocy osobie potrzebującej w zakresie usprawniania wymienionych funkcji. Warto skonsultować się z logopedą, poznać i przedyskutować rozmaite propozycje ćwiczeń, mimo wszystko jednak warto nie zwlekać lecz zaufać własnym kompetencjom i jak najszybciej podjąć ten fundamentalny etap terapii. 

Komentarze

O autorze:

Magdalena Raczkowska - Babczyk - mgr psychologii, filologii, neurologopeda, terapeuta.
Zapraszam do kontaktu - zakładka: O mnie - oferta, kontakt, współpraca.

.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ