OPÓŹNIONY ROZWÓJ MOWY - przyczyny i terapia

    Przyczyn opóźniającego się rozwoju mowy może być kilka,
warto przyjrzeć się temu zjawisku z perspektywy sprawności, jakie muszą dojrzeć w młodym organizmie, by mowa pojawiła się.
Kluczowym aspektem są funkcje lewo-półkulowe, gdyż właśnie w lewej półkuli najczęściej znajdują się ośrodki mowy: ośrodek Broki i ośrodek Wernickego.
Ośrodek Broki (od uczonego o nazwisku Paul Broca) specjalizuje się w nadawaniu mowy - można spotkać się z określeniem afazja Broki, afazja motoryczna, ruchowa.
Ośrodek Wernickego specjalizuje się w rozumieniu mowy - w literaturze pojawiają się określenia: afazja Wernickego, afazja sensoryczna, czuciowa.
Oba ośrodki mieszczą się w pobliżu siebie, w lewej półkuli - stąd warto, przystępując do terapii wywołania mowy, usprawniać aktywnie inne funkcje lewopółkulowe.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE LEWO-PÓŁKULOWE:


 dostrzeganie różnic, 
szczegółów, 
analizowanie, 
planowanie,
 porządkowanie sekwencyjne, 
odczucie czasu, 
liczenie, 
logika, 
inne obszary dziedzin ścisłych.


   W przygotowywanych przeze mnie materiałach dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy zawsze znajdują się wybrane ćwiczenia z wymienionych obszarów. W zależności od charakteru dziecka - warto dobierać takie, które je interesują - istotą jest pobudzenie, w pewnym sensie: intensywne dotlenienie, lewej półkuli.

opóźniony rozwój mowy - jakie ćwiczenia   Poza bodźcowaniem lewo-półkulowym należy także powiedzieć o umiejętności naśladowania. Ta sprawność jest kluczowa - dziecko bowiem powinno być uczone patrzenia na swojego rozmówcę i naśladowania ruchu jego warg, ułożenia narządów artykulacyjnych, szczególnie języka. Ma to znaczenie m.in. w zapobieganiu między-zębowego ułożenia języka w wybranych głoskach (T, D, N, L, później S, Z, C, DZ). Umiejętność i chęć naśladowania potrzebne są także do (czasem wielokrotnego) powtarzania głosek trudnych, typu K, G. Ponadto melodia języka, długość frazy, akcentowanie - wszystko to czynniki, których uczymy się przez naśladowanie.

   Warto zatem rozpocząć terapię od zabaw przyjemnych dla dziecka, które łagodnie wprowadzą go w nawyk naśladowania. Opis i przykłady ćwiczeń rozwijających nawyk naśladowania wysyłam już na początku terapii. Przygotowuję ćwiczenia w oparciu o zainteresowania dziecka.

   Co jeszcze oprócz ćwiczeń lewo-półkulowych i naśladowczych?
- ćwiczenia wydobywania słów z leksykonu umysłowego - często bowiem dzieci, które mają trudności z mową czynną (mówieniem), mają całkiem dobrze rozwiniętą mowę bierną (rozumienie). Zatem można powiedzieć, iż słowa znajdują się w ich magazynie pamięci werbalnej - trzeba je jednak "wywołać" na światło dzienne. Więcej na ten temat napisałam w artykule o różnicowaniu i wyodrębnianiu oraz o funkcjach prelingwalnych.

   Ćwiczenia wywołujące, różnicujące, naśladowcze oraz lewopółkulowe - uzupełniam o opis ćwiczeń oddechowych i fonacyjnych. W przygotowywanych przeze mnie sesjach terapeutycznych dziecko otrzymuje pełną lekcję obejmującą każdą z opisach dziedzin. Zapraszam do kontaktu.

O autorze:

Magdalena R. Babczyk - mgr psychologii, filologii, neurologopeda, terapeuta.
Zapraszam do kontaktu - zakładka: O mnie - oferta, kontakt, współpraca.

.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ