Czasowniki i przypadki. Karty pracy do ćwiczeń wypowiedzi.

afazja karty pracy dorośli

 Dziś karty z czasownikami i przypadkami. Trzeba wybrać czasownik ruchu spośród trzech podobnych, ułożyć z nim zdania, przypomnieć sobie kontekst użycia wyrazu i odnaleźć właściwy przypadek. Do tego rozpoznać czas przeszły i przyszły. Innymi słowy trening sprawności leksykalnych i przetwarzania informacji. 

Dla kogo przydatny?

  • dla osób z trudnościami w aktualizacji słów (mających słowo często "na końcu języka"),
  • dla osób rozwijających zasoby słownikowe i dostęp do nich,
  • dla osób z trudnościami z pamięcią (karty zachęcają do ćwiczeń pętli fonologicznej i powtarzania słów, by znaleźć dla nich odpowiedni kontekst),
  • dla osób z afazją.
Zdjęcia przedstawiają zawartość całego zestawu oraz propozycje jego wykorzystania. Warto przeciąć karty jak na przykładzie i zachęcić do dopasowywania luźnych napisów oraz strzałek. 

czasowniki afazja

afazja cwiczenia do druku pdf


Cena zestawu 11 zł. Tytuł: Czasowniki i przypadki. Karty pracy do ćwiczeń wypowiedzi.

Do nabycia w sklepiku lub poprzez wiadomość mailową (epdf.kontakt@gmail.com)

Polecam! 🙋‍♀️

  

Komentarze

O autorze:

Magdalena R. Babczyk - mgr psychologii, filologii, logopeda, terapeuta.
Zapraszam do kontaktu - zakładka: O mnie - oferta, kontakt, współpraca.

.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ