KURS PEWNOŚCI SIEBIE DLA NASTOLATKÓW


 KURS PEWNOŚCI SIEBIE DLA NASTOLATKÓW

30 KART PRACY NA 30 DNI

>>TYTUŁY KART:<<

-Nikt nie jest samotną wyspą

-Dzień ćwiczeń z samooceną

-Dzień refleksji nad poczuciem własnej wartości

-Dzień pracy nad motywacją

-Dzień pracy z zasobami

-Dzień pracy z lękiem przed oceną

-Dzień ćwiczeń z lękiem

-Dzień pracy z odpornością na krytykę

-Dzień konfrontacji

-Dzień pracy nad projektami

-Dzień pracy nad asertywnością

-Dzień ćwiczeń asertywnych

-Dzień pracy nad mową ciała

-Dzień pracy nad komunikacją

-Dzień rozwijania samoświadomości

-Dzień nauki jak radzić sobie ze stresem

-Dzień akcji

i inne.

Karty mogą być przydatne dla:

-nastolatków pragnących poprawić swoją pewność siebie,

-osób pracujących z młodzieżą,

-osób planujących prowadzenie kursów pewności siebie,

-rodziców nastolatków jako pomoc do wspólnych rozmów i ćwiczeń.

Zdjęcia obrazują wybrane karty. W całym zestawie jest 30 kart pracy.


jak poprawić pewność siebie
karty do druku - pewność siebie i samoocena

pomoce pdf do samoooceny

jak podnieść poczucie pewności siebie

samoocena jak poprawić

jak pomóc dziecku, które nie jest pewne siebie

kompleksy i brak poczucia własne wartości jak pracować pomoce

o niskim poczuciu pewności siebie +jak ćwiczyć


Cena 12 zł

 
(wysyłka automatyczna na adres email)

Komentarze

O autorze:

Magdalena Raczkowska - Babczyk - mgr psychologii, filologii, neurologopeda, terapeuta.
Zapraszam do kontaktu - zakładka: O mnie - oferta, kontakt, współpraca.

.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ