Terapia logopedyczna

Oferta terapii mowy:


  • dla dzieci i młodzieży:

- terapia wad wymowy, dyslalii, zaburzeń artykulacji
- terapia opóźnionego rozwoju mowy
- terapia dysleksji
- terapia afazji
- terapia mutyzmu
- terapia niepłynności mówienia ( w tym: jąkania)
- terapia mowy dla dzieci z niepełnosprawnościami
- terapia komunikacji w spektrum autyzmu i w zespole Aspergera
- terapia neurologopedyczna noworodków i niemowląt
- terapia neurologopedyczna dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi i zaburzeniami neurorozwojowymi

  • dla dorosłych:

- terapia neurologopedyczna dla osób z uszkodzeniami i dysfunkcjami układu nerwowego (afazja, dysartria)
- terapia mowy dla osób ze sprzężonymi zaburzeniami
- terapia neurologopedyczna w przypadku zaburzeń poznawczych
- terapia zaburzeń głosu

Komentarze

O autorze:

Magdalena R. Babczyk - mgr psychologii, filologii, neurologopeda, terapeuta.
Zapraszam do kontaktu - zakładka: O mnie - oferta, kontakt, współpraca.

.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ