Terapia słuchu


Dla kogo?

- dla osób młodszych i starszych mających trudności ze słyszeniem zarówno dźwięków niewerbalnych (zaburzony słuch fizyczny), jak i dźwięków mowy,
- dla osób mających trudności z rozumieniem mowy - często u podłoża tych trudności leżą zaburzenia słuchu centralnego, fonematycznego, afazja oraz trudności w opracowywaniu szybko zmieniającej się informacji,
- dla dzieci z dysleksją, z zaburzeniami integracji sensorycznej oraz dzieci ze spektrum autyzmu (w tym z Zespołem Aspergera).

Metody:


- aktywne słuchanie według Batii Strauss

- instrumentarium Orffa - wykorzystanie instrumentów muzycznych do ćwiczeń odróżniania dźwięków (wysokości, długości, natężenia, barwy) oraz ćwiczeń z rytmem (rozwijanie uwagi słuchowej, czujności, skupienia, zakresu, także współpracy - gramy razem ☺  - na początku naśladujemy się nawzajem w zakresie prostych rytmów, później uczymy się grania melodii ze słuchu na różnych instrumentach)

- logorytmika - łączymy instrumentarium Orffa (wybór różnych instrumentów muzycznych) z logopedią i neurologopedią, pracujemy z rytmem, dźwiękami, z głosem, ze słowami i ich prawidłową artykulacją

- terapia Forbrain - trening słuchowo-głosowy z wykorzystaniem słuchawek kostnych - nowość w ofercie!

- terapia oparta o metodę Tomatisa w wykorzystaniem specjalnych słuchawek powietrzno-kostnych Soundsory - nowość w ofercie!

- muzykoterapia relaksacyjna - ćwiczenia wrażliwości muzycznej i relaksu przy pomocy mis tybetańskich i instrumentów do medytacji o głębokim brzmieniu: muzyczny masaż sansuli, kąpiel w dźwiękach gongu☺

- muzykoterapia dla osób ze spektrum autyzmu (także z zespołem Aspergera) - terapia z instrumentami bazująca na:
         > samodzielnym odczulaniu nadwrażliwości słuchowej (uczestnik sam wybiera jak ma ochotę grać na proponowanych instrumentach (klasycznych i medytacyjnych) oraz sam kontroluje natężenie dźwięku)
         > stopniowo wprowadzana jest nauka naśladowania i pracy we wspólnym polu uwagi
         > muzykoterapia dla osób ze spektrum autyzmu i ZA może być połączona z treningiem słuchowo-głosowym w słuchawkach Forbrain lub słuchawkach powietrzno-kostnych Soundsory 

 - neurorehabilitacja słuchowa oparta o usprawnianie czasowego przetwarzania dźwięków i trening lewej półkuli (różnicowanie, liczenie, sekwencjonowanie dźwięków według wzorów: naprzemiennych, malejących i rosnących, także memo muzyczne, lokalizowanie dźwięku i inne ćwiczenia poznawczo-słuchowe).


Zapraszam!

Komentarze

O autorze:

Magdalena R. Babczyk - mgr psychologii, filologii, logopeda, terapeuta.
Zapraszam do kontaktu - zakładka: O mnie - oferta, kontakt, współpraca.

.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ