Posty

Oferta w zakresie diagnozy

Terapia logopedyczna

Terapia integracji sensorycznej

Czasowniki i przypadki. Karty pracy do ćwiczeń wypowiedzi.

Zestaw do ćwiczeń pamięci, ciągów zautomatyzowanych i alfabetu.

Ćwiczenia lewopółkulowe

Antonimy jesienne - karty pracy (jasny - ciemny, ostrożny - brawurowy itp).

O autorze:

Magdalena R. Babczyk - mgr psychologii, filologii, logopeda, terapeuta.
Zapraszam do kontaktu - zakładka: O mnie - oferta, kontakt, współpraca.

.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ