Terapia ręki - dwa rodzaje: jako wsparcie dla mowy i jako wsparcie dla grafomotoryki

   Terapia ręki pomaga dzieciom z opóźnionym rozwojem mowy,
pomaga także 
upłynnić mowę osobom zacinającym się, jąkającym,
wspiera przywracanie mowy u osób
po urazach głowy, udarach.


     Mówiąc gestykulujemy - gestykulując wspieramy ośrodki mowy.
Ta prosta zależność warta jest przypominania, szczególnie gdy mowa sprawia trudność. W poniższym artykule przeczytasz o tym na czym polega terapia ręki w terapii mowy oraz o terapii ręki w celu poprawy grafomotoryki.

Czym jest grafomotoryka?

  To tzw. motoryka mała, motoryka precyzyjna, sprawność ruchowa dłoni pozwalająca pisać, wycinać, rysować i wykonywać wszelkie prace manualne.

Dwie terapie - czym się różnią i dla kogo są przeznaczone?

Przygotowałam grafikę przybliżającą temat:


jak wygląda terapia ręki
TERAPIA RĘKI grafika psycholog-logopeda.org.plCechy wspólne obu terapii:

 • poprawa czucia dłoni i jej ułożenia czyli tzw. kinestezji manualnej
 • rozwój umiejętności planowania i kontroli nad ruchem precyzyjnym dłoni czyli tzw. praksji manualnej 
 • poprawa koordynacji i sensoryki 

Cechy różnicujące:

    Terapia ręki mająca na celu poprawę mowy skupia się na pobudzaniu ośrodków korowych odpowiedzialnych za komunikację, przekaz treści. Ćwiczymy najpierw samą (czystą) umiejętność ułożenia sekwencji znaków (kilka kształtów dłoni następujących po sobie) na podobieństwo znaków językowych w mowie (jeden po drugim). Ta część terapii ma na celu stymulację lewej półkuli mózgowej, w której znajdują się ośrodki mowy (ośrodek Broki odpowiedzialny za nadawanie mowy oraz ośrodek Wernickego odpowiedzialny za odbiór mowy, rozumienie). Nie tylko pobudzamy i dotleniamy lewą półkulę ale także ćwiczymy pamięć sekwencyjną czyli pamięć niezbędną do mówienia (mowa bazuje na pamiętaniu sekwencji: głosek, sylab, słów, ogólnie: różnego rodzaju znaków). U osób słyszących ćwiczymy także percepcję słuchową (rytm) i pamięć słuchową.
 
    Następnie uczymy się znaków manualnych mających swe desygnaty (realne znaczenie) i ćwiczymy komunikowanie się w porządku linearnym (sekwencyjnym), tak jak to ma miejsce w mowie rzeczywistej (słowo za słowem). Terapia ręki prowadzona w ten sposób jest naturalną, równoległą dla mowy artykułowanej, formą komunikacji - utrzymuje lewą półkulę w trybie aktywności, daje systematyczny impuls dla funkcji mowy.

   Terapia ręki mająca na celu poprawę motoryki małej, ze szczególnym uwzględnieniem grafomotoryki, nie koncentruje się na linearności, sekwencyjności, jak to ma miejsce w terapii mowy. Terapia grafomotoryki skupia się na rozwijaniu wybranych funkcji wykonawczych (polecam artykuł o funkcjach wykonawczych): kontroli nad ruchem, inicjowania i wyhamowania, natężenia, planowania ruchu, uwagi, odporności na zmęczenie oraz stosowania adekwatnej siły mięśniowej. Rozwija precyzję ruchów drobnych i umiejętność ruchu izolowanego. Wspomaga ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych, reguluje dystrybucję napięcia mięśniowego. Przy tym - relaksuje.

Dla kogo terapia ręki w podejściu grafomotorycznym (motoryka mała)?

 • dla dzieci z dużą męczliwością dłoni
 • z problemami w ruchach drobnych
 • z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • z zakłóceniami w czuciu siły i natężenia (np. mocny nacisk przyrządu do pisania, częste łamanie kredek, zgniatanie przedmiotów itp.)
 • z opóźnieniem w zakresie czynności samoobsługowych
 • z zakłóceniami zmysłu dotyku:
- typu: niechęć wobec pewnych doznań: plasteliny, kleju, metek przy ubraniach, kremu do skóry itp.
- obgryzanie paznokci lub skórek
- wkładanie przedmiotów do ust, przygryzanie różnych rzeczy np. kołnierzyka, oblizywanie palców, ślinienie dłoni itp.


Dla kogo terapia ręki w podejściu komunikacyjnym (terapia mowy)?

 • dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • dla dzieci z regresem mowy
 • dla dzieci z trudnościami w płynnej, poprawnej wymowie
 • dla dzieci z trudnościami komunikacyjnymi (SLI - specyficzne zaburzenia językowe, Zespół Aspergera, inne)
 • dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie mowy i komunikacji po urazie głowy / udarze
Więcej na temat terapii ręki w terapii mowy w tym artykule.

Polecam i zapraszam do kontaktu. 
Magdalena R. Babczyk.

Komentarze

O autorze:

Magdalena R. Babczyk - mgr psychologii, filologii, logopeda, terapeuta.
Zapraszam do kontaktu - zakładka: O mnie - oferta, kontakt, współpraca.

.

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ